Projekty UE

Agrimet Sp. z o. o. aktywnie korzysta z programów Unii Europejskiej. W roku 2017 po raz pierwszy aplikowaliśmy o wsparcie działań inwestycyjnych w ramach funduszy strukturalnych. Dotychczas sto procent złożonych przez Agrimet Sp. z o.o. wniosków zakwalifikowane zostało do przyznania dotacji.

KREDYT TECHNOLOGICZNY

Tytuł projektu „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji agregatów bezorkowych Multicut HD6
W ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Agrimet Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na wdrożenie nowej technologii.”.

CENTRUM BADAWCZO -ROZWOJOWE

Tytuł projektu „Centrum Badawczo-Rozwojowe zastosowań nowych technologii w maszynach rolniczych
W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Agrimet Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na budowę Centrum Badawczo Rozwojowego.

PRACE BADAWCZO ROZWOJOWE

Tytuł projektu „Przeprowadzenia prac badawczo – rozwojowych nad nowymi dwoma rozwiązaniami które znajdą swoje zastosowanie w rolnictwie”.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Działanie , Działanie 1.2. Innowacyjne firmy, Poddziałanie 1.2.2. Współpraca biznesu z nauką Agrimet Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na prowadzenie zaawansowanych prac B+R w dziedzinie technologii mechanicznych, IT, analitycznych i agrotechnicznych mogących mieć zastosowanie w maszynach rolniczych, w tym maszynach precyzyjnych.

Tytuł projektu: „Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad nowymi rozwiązaniami jako strategiczny element umocnienia przewagi technologicznej i wzrostu innowacyjności Agrimet Sp. z o.o.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Działanie , Działanie 1.2. Innowacyjne firmy, Poddziałanie 1.2.2. Współpraca biznesu z nauką Agrimet Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na prowadzenie zaawansowanych prac B+R w dziedzinie zaawansowanych technologii mechanicznych, analitycznych i agrotechnicznych mogących mieć zastosowanie w maszynach ciężkich/konstrukcjach ciężkich.

TARGI I MISJE

Tytuł projektu „Internacjonalizacja przedsiębiorstwa AGRIMET na rynkach zagranicznych w ramach promocji branży polskich maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa”.

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, Agrimet Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na udział w programie promocji branży polskich maszyn i urządzeń na rynkach Rosji, Kazachstanu, Ukrainy, Niemiec i Włoch, a także w Polsce.

CENTRUM BADAWCZO – ROZWOJOWE – II ETAP.

Tytuł projektu „Centrum badawczo – rozwojowe jako strategiczny element umocnienia przewagi technologicznej i wzrostu innowacyjności Agrimet Sp. z o.o.

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Agrimet Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na budowę Centrum Badawczo Rozwojowego. W ramach niniejszej inwestycji utworzone zostanie Centrum Badawczo-Rozwojowego – konstrukcji ciężkich.